Phân tích

Khảo sát thị trường để nắm bắt các cơ hội và rủi ro của sản phẩm hiện tại.
Ý tưởng

Phát triển định hưởng quảng cáo dựa trên kết quả phân tích thị trường.
Kênh quảng cáo

Tiếp cận khách hàng mục tiêu qua nhiều kênh đa dạng để tối ưu hoá hiệu quả chương trình.
Giao tiếp

Lắng nghe và trao đổi để nắm bắt nhu cầu và khó khăn của khách hàng.

Thị giác

Chuẩn bị hình ảnh, video, trang web bắt mắt để tiếp cận khách hàng.
Kinh doanh

Hỗ trợ việc mua - bán sản phẩm/dịch vụ đa kênh.

Giải pháp trọn gói

Farmvina cung cấp sự an tâm và những cách tiếp cận đa dạng cho khách hàng.