Thẻ: cải bẹ trắng

Home / cải bẹ trắng
cải thìa
Bài viết

Cải Thìa (Cải Bẹ Trắng)

Cải thìa hay còn được nhiều người gọi là cải bẹ trắng, bok choy, bạch giới tử và có tên khoa học là Brassica rapa chinensis. Đây là một loại cây thuộc họ cải có cùng họ với cải thảo hay cải bẹ xanh.  Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, loại rau này đem...