Trầm hương

23/11/2014

Tạo trầm hương bằng kiến xanh

Từ việc nuôi loài kiến xanh để kích thích cây dó bầu tạo ra trầm hương, ông Trương Thanh Khoan (61 tuổi, xã Phú Sơn, huyện […]
14/10/2014

Trồng và tạo trầm sớm cho cây dó bầu

Để giúp các hộ trồng cây dó bầu, từ thực tiễn và kinh nghiệm trồng cây dó bầu người viết bài này xin mạo muội và […]
19/04/2014

Kỹ thuật trồng cây dó bầu tạo trầm kỳ

Mô hình trồng cây dó bầu Cây dó bầu mà sản phẩm của nó là trầm hương và kỳ nam đã có lịch sử rất lâu […]
Cửa Hàng