Trám đen

19/04/2014

Kỹ thuật trồng rừng trám đen

Trám đen (Canarium nigrum engler) Đặc điểm hình thái Cây gỗ lớn, cao 25-30m, đường kính tới 90cm. Thân thẳng, phân cành cao. Vỏ màu nâu […]
Cửa Hàng