Sưa

23/04/2015

Trồng cây sưa đỏ: Gỗ quý hiếm nhóm 1A

Đặc điểm cây sưa đỏ: Cây Sưa đỏ là cây gỗ lớn, ưa sáng, sinh trưởng trung bình nhưng ở tuổi 1 – 2 sinh trưởng […]
19/04/2014

Cây sưa trồng và chăm sóc như thế nào?

Cây sưa còn có tên là huỳnh đàn, huê xà, sưa bắc, trắc thổi… Cây thâm canh sau trồng 10 năm đã cao 13m, đường kính […]
Cửa Hàng