Song mật

19/04/2014

Trồng rừng với cây song mật

Tên khoa học: Calamus platyacanthus Warb. ex Becc Họ: Cau  (Arecaceae) 1. Mô tả hình thái Song mật là cây thân leo, thân khí sinh  mọc thành cụm […]
Cửa Hàng