Quế

15/10/2014

Sâu đo ăn lá quế và biện pháp phòng trừ

Ở Lào Cai, cây quế được trồng tập trung tại các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bát Xát và thành phố Lào Cai. Cây quế đã […]
12/10/2014

Trồng và chế biến quế

Thu hoạch và chế biến quế Các bộ phận trên cây quế dầu có thể sử dụng và có giá trị kinh tế cao. Vỏ, cành, […]
19/04/2014

Kỹ thuật trồng và khai thác cây quế

Cây quế trong rừng tự nhiên thường mọc hỗn giao với nhiều cây lá rộng như re, sau sau, kháo, nhội, mỡ, bồ đề, săng lẻ, […]
Cửa Hàng