Mây

11/12/2014

Học kinh nghiệm trồng cây mây nếp

Mây nếp là loài cây thân leo, mọc cụm. Cây mây nếp (tên khác: Mây tắt, Mây trắng, Mây ruột già, Mây nhà) có tên khoa […]
07/12/2014

Hướng dẫn trồng cây mây nếp K83 đơn giản

Phương thức trồng nông, lâm kết hợp Phương pháp trồng: Hỗn loài. Trồng giữa cây công nghiệp mây nếp hai hàng/luồng (băng) + cây trụ giá […]
19/04/2014

Hướng dẫn khai thác rừng trồng cây mây tắt

Mây tắt (Calamus tetradactylus) là loài cây thân leo có gai họ cau dừa, thuộc lớp thực vật 1 lá mầm phân bố tập trung tại […]
19/04/2014

Trồng cây mây cải tiến đạt hiệu quả cao

Mây là tên gọi chung cho khoảng 600 loài cây, chủ yếu thuộc các chi Calamus (khoảng 400 loài) và Daemonorops (khoảng 115 loài), phân bố tự nhiên thuộc các khu […]
Cửa Hàng