Cao su

19/04/2014

Hướng dẫn xử lý lớp lá cao su rụng

Vào mùa khô, cây cao su bắt đầu thay lá. Theo thói quen, nhiều hộ trồng cao su ở Bình Phước xử lý lá cao su […]
Cửa Hàng