Cao su

19/04/2014
lá cao su

Hướng dẫn xử lý lớp lá cao su rụng

Vào mùa khô, cây cao su bắt đầu thay lá. Theo thói quen, nhiều hộ trồng cao su ở Bình Phước xử lý lá cao su […]
Cửa Hàng