Cà phê

19/04/2014

Vườn cà phê những tháng cuối mùa khô

Vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê phân hóa mầm hoa, hình thành hoa và nở hoa, đậu quả, quả […]
Cửa Hàng