FarmiBox

Home / FarmiBox

FarmiBox: Hộp tiện lợi, tiết kiệm, bất ngờ

FarmiBox là giải pháp tiện lợi và tiết kiệm cho bạn và gia đình. Định kỳ, bạn sẽ nhận được 1 hộp nông sản hữu cơ, nấm sạch hay rau củ ép nước thải độc tùy vào chủ đề bạn chọn. Tất cả sản phẩm được đội ngũ Farmvina lựa cẩn thận, sản xuất và đóng gói hướng đến lợi ích và niềm vui của người sử dụng. Bạn đã nhận FarmiBox chưa?

Các Chủ Đề Của FarmiBox

Lan Tỏa Niềm Vui

Các Đối Tác

Farmvina
Nico Nico Yasai
Amazon
Dekor
LeNguyen’s Farm

Bài Viết Mới Nhất